Blog

Novela zákona o státním občanství České republiky

4/9/2019 13:34
Nedávná novela zákona o státním občanství České republiky rozšiřuje seznam osob, které mohou usilovat o získání českého občanství.
více

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: koho pověřit?

17/10/2018 11:40
S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vznikla některým správcům a zpracovatelům osobních údajů mj. povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Jaké kvalifikační předpoklady by ale měl takový pověřenec splňovat?
více

Předkupní právo spoluvlastníka nemovité věci v praxi

17/10/2018 11:24
O návratu předkupního práva spoluvlastníků bylo napsáno a řečeno mnohé. My se zaměříme na praktickou stránku věci, tedy jak řádně nabídnout podíl na nemovitosti ke koupi ostatním spoluvlastníkům a jaké jsou následky porušení této povinnosti.
více

Blíží se konec lhůty pro zápis do evidence skutečných majitelů

10/10/2018 11:04
Již 1. ledna 2019 uplyne lhůta, do které musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat své skutečné majitele.
více

Přestěhovali jsme se!

13/8/2018 18:03
Po dvou letech strávených na Václavském náměstí se naše kancelář přesunula do nových, reprezentativních prostor na adrese U Prašné brány 1, Praha 1.
více

Pomoc zaměstnancům ve finanční tísni

10/4/2018 15:57
V současné době mnozí zaměstnavatelé čelí nedostatku pracovních sil. Mezi důvody, pro které je pracovní trh omezen, patří i práce načerno. Tato situace je často vyvolaná tím, že lidé, kteří jsou zavaleni exekucemi a nemají možnost reálně dosáhnout zaplacení exekuovaných dluhů, raději volí nelegální práci než řádné zaměstnání.
více

Nájem prostor pro Váš nový byznys: Na co si dát pozor II.

5/4/2018 11:08
V dalším díle našeho seriálu věnovaného pronájmu komerčních prostor se budeme zabývat účelem, pro který může být budova užívána, a omezeními, která z toho mohou plynout.
více

Základní korporátní povinnosti: na co nesmíte zapomenout

5/4/2018 10:50
V tomto příspěvku se podíváme na základní povinnosti, které musí plnit obchodní společnost. Zmíníme také sankce, které hrozí za jejich neplnění.
více

Založení společnosti: Jak a za kolik?

31/1/2018 11:53
Potřebujete založit obchodní společnost? Nevíte jak na to a kolik Vás to bude stát? Podíváme se na postup založení nejběžněji užívaných forem obchodních společností, a to společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.). Zmíníme i možnost, jak snížit náklady na založení s.r.o.
více

Nájem prostor pro Váš nový byznys: Na co si dát pozor I.

31/1/2018 11:46
V následujícím seriálu pro Vás máme pár základních tipů, na co si dát pozor při uzavírání nájemní smlouvy pro Váš nový byznys. V tomto díle si připomeneme, jak důležité je ověřit si, že si prostor pronajímáte od skutečného vlastníka dané nemovitosti (či jiné osoby oprávněné nájemní smlouvu uzavřít).
více

Pracovní smlouva: Jak na to?

27/1/2018 14:34
Pracovní smlouva je základním právním dokumentem, ve kterém jsou upraveny právní vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Návrh pracovní smlouvy téměř vždy předkládá svým budoucím zaměstnancům zaměstnavatel a je tedy na něm, aby jeho přípravě věnoval náležitou péči a nepodcenil přípravu.
více