Blog

SDEU: Privacy Shield již nelze využít pro transfer dat do USA

16/7/2020 14:52
Soudní dvůr EU dnes zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016, na jehož základě bylo možné pro předávání osobních údajů do USA využít účast příjemce údajů v Privacy Shield Framework (Štít soukromí EU-USA). Privacy Shield podle soudu nezakládá odpovídající ochranu osobních údajů. Předávání osobních údajů do USA bude možné s využitím standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů na základě rozhodnutí Komise 2010/87/EU.
více

Nové způsoby řešení nízké účasti na shromáždění SVJ

5/6/2020 16:14
Nedaří se vám sejít se na shromáždění společenství vlastníků v dostatečném počtu, abyste schválili rozpočet, zvolili výbor nebo přijali jiná důležitá rozhodnutí? Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 může přispět k řešení.
více

COVID-19: Aktuální finanční pomoc pro zaměstnavatele

3/4/2020 16:12
Dne 31. března 2020 schválila vláda České republiky poskytování finančních příspěvků zaměstnavatelům, kteří byli dotčeni opatřeními přijatými vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti se současnou pandemickou situací.
více

COVID-19: Stručný přehled opatření na Slovensku

31/3/2020 17:39
Ve spolupráci s naší bratislavskou spolupracující kanceláří PROIURIS advokáti jsme pro Vás připravili přehled opatření slovenské vlády reagujících na koronavirovou pandemii.
více

COVID-19: Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními

20/3/2020 11:45
V tomto článku najdete základní informace o tom jak uplatnit nárok na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními přijatými v souvislosti s koronavirem.
více

COVID-19: Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

19/3/2020 16:02
Jaká práva a povinnosti mají zaměstnavatelé a zaměstnanci v souvislosti s koronavirem? Připravili jsme pro Vás přehled toho nejdůležitějšího. [Aktualizováno 7. 4. 2020]
více

Novela zákona o státním občanství České republiky

4/9/2019 13:34
Nedávná novela zákona o státním občanství České republiky rozšiřuje seznam osob, které mohou usilovat o získání českého občanství.
více

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: koho pověřit?

17/10/2018 11:40
S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vznikla některým správcům a zpracovatelům osobních údajů mj. povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Jaké kvalifikační předpoklady by ale měl takový pověřenec splňovat?
více

Předkupní právo spoluvlastníka nemovité věci v praxi

17/10/2018 11:24
O návratu předkupního práva spoluvlastníků bylo napsáno a řečeno mnohé. My se zaměříme na praktickou stránku věci, tedy jak řádně nabídnout podíl na nemovitosti ke koupi ostatním spoluvlastníkům a jaké jsou následky porušení této povinnosti.
více

Blíží se konec lhůty pro zápis do evidence skutečných majitelů

10/10/2018 11:04
Již 1. ledna 2019 uplyne lhůta, do které musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat své skutečné majitele.
více

Přestěhovali jsme se!

13/8/2018 18:03
Po dvou letech strávených na Václavském náměstí se naše kancelář přesunula do nových, reprezentativních prostor na adrese U Prašné brány 1, Praha 1.
více

Pomoc zaměstnancům ve finanční tísni

10/4/2018 15:57
V současné době mnozí zaměstnavatelé čelí nedostatku pracovních sil. Mezi důvody, pro které je pracovní trh omezen, patří i práce načerno. Tato situace je často vyvolaná tím, že lidé, kteří jsou zavaleni exekucemi a nemají možnost reálně dosáhnout zaplacení exekuovaných dluhů, raději volí nelegální práci než řádné zaměstnání.
více